Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Gdzie złożyć wniosek?

Instytucje Wdrażające:

SEKTOR TRANSPORTU

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dla działań 6.1-6.3, 7.1-7.5, 8.1-8.4)

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel. 22 262 05 00

Fax 22 262 05 01

e-mail: cupt@cupt.gov.pl

SEKTOR ŚRODOWISKA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dla działań 1.1, 2.1-2.2, 3.1-3.3, 4.1-4.6)

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Tel. 22 459 00 00, 22 459 01 00

Fax 22 459 01 01

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Departament Ochrony Wód (dla działania 1.1)

Departament Ochrony Ziemi (dla działań 2.1-2.2)

Departament Gospodarki Wodnej (dla działań 3.1-3.3)

Departament Przedsięwzięć Przemysłowych (dla działań 4.1-4.6)

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (dla działań 5.1-5.4)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3

02-362 Warszawa

Tel. 22 318 70 92

Fax 22 356 18 17

e-mail: 5priorytet@ckps.pl; centrum@ckps.pl

SEKTOR ENERGETYKI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dla działań 9.1-9.3)

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Tel. 22 459 00 00, 22 459 01 00

Fax 22 459 01 01

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Departament Ochrony Klimatu (dla działań 9.1-9.3)

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (dla działań 9.4-9.6, 10.3)

ul. Jagiellońska 55

03-301 Warszawa

Tel. 22 510 03 00

Fax 22 510 03 20

e-mail: biuro@ipieo.pl

Instytut Nafty i Gazu (dla działań 10.1-10.2)

ul. Lubicz 25a

31-503 Kraków

Tel. 12 421 00 33

Fax 12 421 00 50

e-mail: centrum@inig.pl; office@inig.pl

SEKTOR KULTURY

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (dla działań 11.1-11.3)

ul. Wspólna 2/4, IV piętro

00-926 Warszawa

Tel. 22 461 89 78

Fax 22 461 89 66

e-mail: anna.zabicka@wwpe.gov.pl

SEKTOR ZDROWIA

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (dla działań 12.1-12.2)

ul. St. Dubois 5A

00-184 Warszawa

Tel. 22 597 09 27

Fax 22 597 09 37

e-mail: biuro@csioz.gov.pl

SEKTOR SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Ośrodek Przetwarzania Informacji (dla działania 13.1)

Al. Niepodległości 188 b

00-608 Warszawa

Tel. 22 570 14 35

Fax 22 825 33 19

e-mail: poiis@opi.org.pl