Mojregion.eu - Mój region w Europie

Zmiany w konkursie na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Zmiany w konkursie na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Ministerstwo Środowiska poinformowało o zmianie regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 w ramach Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. W konkursie wprowadzony został dodatkowy typ projektu podlegający dofinansowaniu, w związku z czym dotacja unijna może zostać przeznaczona również na rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami, zaktualizowany został harmonogram konkursu oraz ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie. Aktualny termin składania wniosków w przedmiotowym konkursie to od 14 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. (wydłużenie w stosunku do pierwotnego terminu naboru o 7 dni).

Szczegóły dotyczące naboru wniosków, w tym m.in.: miejsce składania wniosków, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci podane są na stronie Ministerstwa Środowiska.

Informacje o konkursie nr 12 (12/POIiŚ/1.1/04/2014) znajdują się tutaj.

Opublikowano: 2014-03-17 przez Agnieszka Jabłońska ostatnia aktualizacja: 2014-03-17

Wróć