Mojregion.eu - Mój region w Europie

Pozyskaj środki na gospodarkę wodno-ściekową

Pozyskaj środki na gospodarkę wodno-ściekową

W terminie od 21 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 150 mln euro.

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:
- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
- podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach z przedziału 10-15 tys. RLM oraz powyżej 15 tys. RLM.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące działania:
- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy,
lub
- budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowano: 2013-09-23 przez Agnieszka Jabłońska ostatnia aktualizacja: 2013-09-23

Wróć