Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkurs na kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Konkurs na kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Minister Środowiska ogłosił nabór, w trybie konkursowym, wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnegom

3. Marszałkowie Województw – w przypadku kompleksowych projektów dotyczących rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze.

Wnioski należy składać w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska.

Opublikowano: 2014-03-28 przez Agnieszka Jabłońska ostatnia aktualizacja: 2014-03-28

Wróć