Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dotacje na racjonalizację gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

Dotacje na racjonalizację gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

Od 13 stycznia do 2 lutego 2014 roku przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji proekologicznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił już trzeci nabór wniosków do Działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach w Programie Infrastruktura i Środowisko.

Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi ponad 14,5 mln zł.

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy, których projekty dotyczą zastępowania surowców pierwotnych wartościowymi odpadami, ograniczenia wytwarzanych odpadów w przedsiębiorstwach, a także zmniejszania energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych.

Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł

Więcej informacji o konkursie, zasadach ubiegania się o wsparcie finansowe oraz wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie dostępnych jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowano: 2014-01-15 przez Agnieszka Jabłońska ostatnia aktualizacja: 2014-01-15

Wróć