Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dotacje na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Dotacje na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Od 4 listopada do 16 grudnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Innowacyjna Gospodarka.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15 proc.

Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro, wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych.

Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

  • na część inwestycyjną projektu - 40 milionów złotych,
  • na część doradczą - 1 milion złotych,
  • na część szkoleniową - 1 milion złotych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 500 mln zł.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie PARP.

Opublikowano: 2013-11-04 przez Agnieszka Jabłońska ostatnia aktualizacja: 2013-11-04

Wróć