Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Przedłużono nabór wniosków w ramach zarządzania własnością intelektualną

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” Programu Innowacyjna Gospodarka. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać do 6 sierpnia 2013 r. więcej Przedłużono nabór wniosków w ramach zarządzania własnością intelektualną

2013-07-11 przez Agnieszka Jabłońska rss

Dotacje na udział w programach promocji

Od 1 lipca do 31 października 2013 r. Ministerstwo Gospodarki przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów na wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji dla 5 branż: jubilersko-bursztynniczej, produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, kosmetycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz polskich specjalności żywnościowych. Na przedsiębiorców czeka ponad 20 mln zł. więcej Dotacje na udział w programach promocji

2013-07-11 przez Agnieszka Jabłońska rss

Napisz wniosek i pozyskaj środki na paszport do eksportu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Wnioski można składać od 15 do 31 lipca 2013 r. Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 97,5 mln zł. więcej Napisz wniosek i pozyskaj środki na paszport do eksportu

2013-06-28 przez Agnieszka Jabłońska rss

Pozyskaj środki UE na prowadzenie gospodarki elektronicznej

Od 8 lipca 2013 r. można składać wnioski w konkursie na wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Na Wnioskodawców czeka ponad 49 mln zł. więcej Pozyskaj środki UE na prowadzenie gospodarki elektronicznej

2013-06-25 przez Agnieszka Jabłońska rss

II edycja konkursu dla samorządów dotyczącego obszarów funkcjonalnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs na działania wspierające samorządy w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 czerwca 2013 r. w Toruniu. Zapraszamy! więcej II edycja konkursu dla samorządów dotyczącego obszarów funkcjonalnych

2013-06-14 przez Kamila Czyżak rss

Dotacje na elektroniczny biznes

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o 300 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 17 do 28 czerwca 2013 r. więcej Dotacje na elektroniczny biznes

2013-06-05 przez Agnieszka Jabłońska rss

Dofinansowanie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki

Od 20 maja 2013 r. trwa nabór wniosków na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się m.in. jednostki naukowe i uczelnie, natomiast wyłączone są firmy i inne podmioty działające dla zysku. więcej Dofinansowanie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki

2013-05-13 przez Agnieszka Jabłońska rss

Konkurs na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Od 15 maja 2013 r. można składać wnioski w konkursie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Przedsiębiorcy mogą pozyskać aż 850 mln zł. więcej Konkurs na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

2013-04-25 przez Agnieszka Jabłońska rss

Pozyskaj środki na działalność elektroniczną

Już od 6 maja będzie można składać wnioski w konkursie na „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Na Wnioskodawców czeka ponad 100 mln zł. więcej Pozyskaj środki na działalność elektroniczną

2013-04-23 przez Agnieszka Jabłońska rss

Konkurs na inicjowanie działalności innowacyjnej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów na inicjowanie działalności innowacyjnej. Wnioski będą przyjmowane już od 29 kwietnia 2013 r. więcej Konkurs na inicjowanie działalności innowacyjnej

2013-04-16 przez Agnieszka Jabłońska rss