Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkursy

Konkurs na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Od 18 czerwca do 18 lipca 2014 r. będzie można składać wnioski w ramach konkursu na kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Do rozdysponowania jest 5 mln euro. więcej Konkurs na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

2014-05-21 przez Agnieszka Jabłońska
rss

Konkurs na kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Minister Środowiska ogłosił konkurs na projekty kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014). Nabór wniosków rozpocznie się 28 kwietnia 2014 r. więcej Konkurs na kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

2014-03-28 przez Agnieszka Jabłońska rss

Zmiany w konkursie na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Ministerstwo Środowiska poinformowało o zmianie regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 w ramach Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. W konkursie wprowadzono dodatkowy typ projektu podlegający dofinansowaniu, dlatego dotacja unijna może zostać przeznaczona również na rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach. więcej Zmiany w konkursie na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

2014-03-17 przez Agnieszka Jabłońska rss

Będą środki na gospodarkę wodno-ściekową

Minister Środowiska ogłosił dwa konkursy na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. Nabór rozpocznie się 7 kwietnia 2014 r. więcej Będą środki na gospodarkę wodno-ściekową

2014-02-04 przez Agnieszka Jabłońska rss

Trwa nabór wniosków na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Od 13 do 31 stycznia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka. więcej Trwa nabór wniosków na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

2014-01-23 przez Agnieszka Jabłońska rss