Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

3 lipca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła „Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020”. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego systemu kontroli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Opublikowano: 2015-07-15 przez Karolina Dąbrowska ostatnia aktualizacja: 2015-07-15

Wróć