Mojregion.eu - Mój region w Europie

Planowane konkursy w działaniu 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa

W III kwartale 2015 r. planowane jest ogłoszenie konkursów dotyczących działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. Planowane konkursy, będą ogłoszone w ramach:

  • poddziałania 2.3.1 POPC,
  • poddziałania 2.3.2 POPC.

Więcej informacji o konkursach tutaj.

Opublikowano: 2015-07-07 przez Karolina Dąbrowska ostatnia aktualizacja: 2015-07-07

Wróć