Mojregion.eu - Mój region w Europie

Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwoj mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Stosowanie Bazy jest obligatoryjne zarówno dla beneficjentów Programu Kapitał Ludzki jak i Programu Wiedza Edukacja Rozwój:

  • od 1 stycznia 2015 r. dla beneficjentów Programu Kapitał Ludzki zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wartość zamówienia od 14 tys. euro netto).
  • od 1 lipca 2015 r. dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

Więcej informacji tutaj.

 

Opublikowano: 2015-07-03 przez Karolina Dąbrowska ostatnia aktualizacja: 2015-07-03

Wróć