Mojregion.eu - Mój region w Europie

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2 lipca 2015 r. został zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), wprowadzone zmiany obowiązują od tego dnia.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Opublikowano: 2015-07-07 przez Karolina Dąbrowska ostatnia aktualizacja: 2015-07-07

Wróć