Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Opuplikowano Strategię komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na posiedzeniu 30 czerwca br. zatwierdził Strategię komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020. więcej Opuplikowano Strategię komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

2015-07-02 przez Karolina Dąbrowska rss

Konkurs na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie projektów: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki. więcej Konkurs na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

2015-07-01 przez Karolina Dąbrowska rss

Centrum Projektów Europejskich ogłasza nowy konkurs

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer na projekty z komponentem ponadnarodowym. więcej Centrum Projektów Europejskich ogłasza nowy konkurs

2015-06-30 przez Marek Wiśniewski rss

Działanie 4.1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych w ramach POWER

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. więcej Działanie 4.1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych w ramach POWER

2015-06-25 przez Karolina Dąbrowska rss

Konkurs "Europa to My”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz partnerami medialnymi organizuje, w ramach akcji poświęconej wykorzystaniu funduszy europejskich 2007-2013, konkurs „Europa to My". By wziąć w nim udział, wystarczy rozejrzeć się po swojej najbliższej okolicy, wybrać projekt unijny dofinansowany w latach 2007-2013 i następnie zrobić mu kilka zdjęć. więcej Konkurs "Europa to My”

2015-06-16 przez Agnieszka Jabłońska rss

"Polska: Operacja zmiana"

Zapraszamy do udziału w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod nazwą "Polska: Operacja zmiana". Zasady są proste - wystarczy zrobić zdjęcie związane z wybraną inwestycją przedstawioną w serii "Polska: Operacja zmiana" i przesłać je do 30 czerwca 2015 r. więcej "Polska: Operacja zmiana"

2015-06-16 przez Agnieszka Jabłońska rss

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. więcej Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego)

2015-06-08 przez Karolina Dąbrowska rss

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój

Został zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r. więcej Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój

2015-06-03 przez Karolina Dąbrowska rss

Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

1 lipca 2015 r rusza Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój więcej Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

2015-06-02 przez Karolina Dąbrowska rss

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Nabór wniosków dla Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój więcej Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

2015-06-01 przez Karolina Dąbrowska rss