Mojregion.eu - Mój region w Europie

Aktualności

Programy stażowe dla studentów-rusza nowy konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w programie Studiujesz? Praktykuj!, konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015. więcej Programy stażowe dla studentów-rusza nowy konkurs

2015-08-12 przez Marek Wiśniewski
rss

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na utworzenie centrów symulacji medycznych

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. więcej Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na utworzenie centrów symulacji medycznych

2015-08-04 przez Marek Wiśniewski rss

Konkurs w ramach POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki ogłasza konkurs w ramach POIR na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. więcej Konkurs w ramach POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

2015-07-27 przez Karolina Dąbrowska rss

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

23 lipca 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki zaakceptował i podpisał Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). więcej Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2015-07-24 przez Karolina Dąbrowska rss

Konkurs w ramch POWER 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, ogłasza konkurs w ramach POWER 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15). więcej Konkurs w ramch POWER 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

2015-07-23 przez Karolina Dąbrowska rss

Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

3 lipca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła „Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020”. więcej Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2015-07-15 przez Karolina Dąbrowska rss

Konkurs na usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ogłasiło konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/15 „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. więcej Konkurs na usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

2015-07-13 przez Karolina Dąbrowska rss

Nowy konkurs dotyczący pomocy społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasiło konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego więcej Nowy konkurs dotyczący pomocy społecznej

2015-07-10 przez Marek Wiśniewski rss