Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

11
Nazwa dokumentu
lista projektów ZPORR działanie 1.3.2.
Dodał
Maciej Wójcik
Data dodania
2009.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Lista rankingowa ZPORR 1.3.2.
Dodał
Maciej Wójcik
Data dodania
2009.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Rejestr ZPORR 1.3.2.
Opis dokumentu
Rejestr ZPORR 1.3.2.
Dodał
Maciej Wójcik
Data dodania
2009.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Opis dokumentu
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2009.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Oswiadczenie VAT
Opis dokumentu
Oswiadczenie VAT
Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2009.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Oswiadczenie_o_zachowaniu_celow_Projektu
Opis dokumentu
Oswiadczenie o zachowaniu celow Projektu
Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2009.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
ogloszenie_konkurs_1.3.2_ZPORR
Opis dokumentu
Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu I Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2009.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Tryb_zalacznik _Nr_2
Opis dokumentu
Tryb Wytyczne dla wnioskodawców w zakresie przygotowania i składania dokumentacji projektowej dla projektów składanych w ramach ZPORR
Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2009.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAńSTWA
Opis dokumentu
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE
Dodał
Administrator
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Plan linii kolejowych w województwie
Dodał
Joanna Araszewicz
Data dodania
2008.01.31
Ilość pobrań:
0