Mojregion.eu - Mój region w Europie

uwaga !

próba wyłudzenia pieniędzy

Napływają do nas niepokojące doniesienia o próbach wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za współpracowników Urzędu Marszałkowskiego lub podszywające się pod pracowników urzędu. Osoby te oferują zakup materiałów informacyjnych,  podają nieprawdziwe informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy europejskich lub wręcz obiecują przyznanie dotacji. Apelujemy o ostrożność!

Informujemy, że żaden z departamentów Urzędu Marszałkowskiego ani działające w ramach urzędu punkty informacyjne funduszy europejskich województwa kujawsko-pomorskiego nigdy nie współpracowały i nie współpracują  z osobami i firmami oferującymi tego typu usługi. Wszystkie materiały informacyjne, poradniki, informatory, broszury i podręczniki dla beneficjentów funduszy europejskich są bezpłatne. Podkreślamy także, iż żaden pracownik UM nie może obiecać przyznania dotacji, gdyż te przyznawane są na podstawie zobiektywizowanych kryteriów w ramach regulaminowych rund konkursowych.

Wszelkie informacje o konkursach o wsparcie w ramach unijnych funduszy pomocowych dostępne są na naszej stronie internetowej www.mojregion.eu. Można je także uzyskać w marszałkowskich punktach informacyjnych funduszy europejskich. Konsultanci punktów informacyjnych udzielają bezpłatnych informacji o możliwości uzyskania dotacji na konkretne rodzaje przedsięwzięć oraz o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach związanych z możliwością otrzymania dofinansowania. Osobom które otrzymały już dotację z funduszy europejskich doradzają także na temat sposobu jej rozliczenia.

Apelujemy o ostrożność w przypadku zetknięcia się z opisanymi wyżej praktykami, a także w każdym przypadku oferowania odpłatnych wzorów dokumentów czy publikacji poświęconych funduszom europejskim.

Wszystkie poszkodowane osoby lub takie które miały jakikolwiek kontakt z oszustami prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich UM WK-P w Toruniu. Osoby te zostaną przez nas skierowane do odpowiedniej instytucji badającej popełnienie ewentualnego przestępstwa.

Dane kontaktowe punktów tutaj.