nagłóweknagłówek
Grudziądz - wydarzenia przygotowe na jubileusz 10-cio lecia Polski w Unii Europejskiej

9 maja 2014
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia zapraszają mieszkańców zaprasza na nieodpłatne zwiedzanie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody. Podczas Dnia Otwartego pracownicy opowiedzą o procesie technologicznym polegającym na pozyskaniu i uzdatnianiu wody. Dla przedszkolaków przewidziano konkurs plastyczny "jak oszczędzasz wodę i dbasz o środowisko". Większe grupy proszone są o wcześniejszą rezerwację wejść. Do obiektu może wejść maksymalnie 20 osób co 45 minut - rezerwacja telefoniczna 694 410 942.
Grudziądz, ul. Hallera79, 9 maja w godzinach 11:00-15:00, 10 maja w godzinach 9:00-14:00 www.mwio.pl

10 maja 2014
Wiślana Trasa Rowerowa to szlak prowadzący wzdłuż Wisły dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Otwarcie trasy jest związane z Inauguracją Sezonu Turystycznego i będzie mu towarzyszyć wiele atrakcji. Odbędą się rajdy rowerowe w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu oraz pikniki, podczas których wystawcy prezentować będą walory turystyczne swoich miast. W imprezach wezmą udział również przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Komend Policji, którzy zapoznają uczestników m.in. z akcją „Oznakuj swój rower” oraz Straży Pożarnej. Zaproszeni przedstawiciele lokalnych informacji turystycznych będą zapoznawać uczestników pikników z ofertą turystyczną, jaka czeka na rowerzystów korzystających z Wiślanej Trasy Rowerowej. Aby wziąć udział w rajdzie należy zarejestrować się na stronie visitkujawsko-pomorskie.pl. Uczestnicy rajdów mają szansę wygrać niezwykłe nagrody promujące Wiślaną Trasę Rowerową w Województwie Kujawsko-Pomorskim – między innymi rowery. Udział w imprezach jest bezpłatny.
Grudziądz, Al. Królowej Jadwigi w godzinach 10:00-17:00 www.visitkujawsko-pomorskie.pl