Mojregion.eu - Mój region w Europie

O Forum

Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

stanowi platformę wymiany doświadczeń, mającą na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie rewitalizacji i rozwoju miast. W ramach Forum cyklicznie organizowane są spotkania, pozwalające na integrację społeczności regionu, zainteresowaną odnową swoich „małych ojczyzn".

Niniejsza strona internetowa, będąca wirtualnym odbiciem Forum, ma stać się jednym ze źródeł wiedzy i inspiracji do skutecznie, efektywnie prowadzonych procesów rewitalizacji w naszym województwie. Poprzez systematycznie gromadzone tu informacje w postaci danych o: wydarzeniach, podmiotach i publikacjach w zakresie rewitalizacji, będziemy Państwa zachęcać oraz tworzyć impulsy do kreowania nowych, dobrych pomysłów, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze i tworzenie funkcjonalnego, pięknego otoczenia w którym żyjemy.