Mojregion.eu - Mój region w Europie

Do pobrania

Ponadregionalna konferencja pn. "Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej. Edycja II", 5.12.2013, Toruń, organizator: Urząd Miasta Torunia

prezentacje z konferencji

Kongres "Smart Metropolia", 21-22.11.2013, Gdańsk, organizatorzy: Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

prezentacje z kongresu

Konferencja "Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje", 25-26.06.2013, Warszawa, organizatorzy: Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski

prezentacje z konferencji

Konferencja "Krajowa Polityka Miejska - od Założeń do realizacji", 13.06.2013, Warszawa, organizator: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

preznetacje z konferencji

VII Międzynarodowa Konferencja "Miasto 2013 - Zarządzanie miastem", 18-19.04.2013, Katowice, organizator: Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego

prezentacje z konferencji

Konferencja "Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020", 1.03.2013, Warszawa, organizator: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym

zapis video, prezentacja i materiały z konferencji

Międzynarodowa konferencja pt. „Statystyczny obraz metropolii – stan obecny i perspektywy rozwoju", 15-16.11.2012, Toruń

prezentacje i streszczenia z konferencji

Międzynarodowa konferencja pn. "Dziedzictwo poprzemysłowe nowym obliczem kultury miast i regionów", 6.11.2012, Bydgoszcz

prezentacje z konferencji

II Kongres Rewitalizacji Miast Polskich, 12-14.09.2012, Kraków, organizator: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

podsumowanie kongresu

prezentacje z kongresu

Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt COBRAMAN „Zarządzanie terenami poprzemysłowymi w mieście", 16-17.04.2012, Bydgoszcz

prezentacje z konferencji

Konferencja pn. "Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej", 2.12.2011, Toruń, organizator: Urząd Miasta Torunia

prezentacje z konferencji

Warsztaty MRR "Rozwój miast - inicjatywa JESSICA", 18.05.2011, Warszawa

The urban dimension of current and future EU Cohesion Policy

JESSICA Urban Development Funds. Impact Funds: A concept for urban policy delivery

Kreowanie przestrzeni miast a procesy rozwoju społeczno-ekonomicznego

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

Rewitalizacja w Polsce. Aktualny stan i perspektywy

Potencjał do inwestowania w projekty miejskie w ramach inicjatywy JESSICA

Obszary kryzysowe w polskich miastach – ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne

Konferencja MRR "Miasta w polityce rozwoju - wyzwania, szanse i dylematy", 28-29.03.2011, Warszawa

prezentacje z konferencji

Deklaracja z Toledo (Hiszpania), 22.06.2010

Deklaracja z Toledo

Konferencja. Metropolie - wyzwanie polskiej polityki miejskiej, 10.05.2010, Toruń

Aglomeracja byd-tor. Wyzwania polityki miejskiej_Adam Stańczyk

Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 27.01.2010, Przysiek

Ocena formlna LPR_często spotykane błędy

Ocena merytoryczna LPR_analiza najczęstszych błędów

Ocena wniosków o dofinansowanie 7.1

System analiz eReSMAT

Konferencja pt. "Polityka miejska w Polsce i innych państwach członkowskich UE w kontekście NSS oraz aktualnej i przyszłej polityki spójności", 5-6.11.2009, Katowice

Materiały konferencyjne

Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 28.05.2009, Przysiek

Badania ankietowe w LPR

Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 3-4.02.2009, Górzno

Kryteria oceny formalnej LPR

Kryteria oceny merytorycznej LPR

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Mieszkalnictwo

Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 22.10.2008, Przysiek

Cele i pomiar efektów rewitalizacji

Priorytety polityki miejskiej samorządu województwa kujawsko-pomorskiego_prezentacja

Priorytety polityki miejskiej samorządu województwa kujawsko-pomorskiego

Priorytety polityki miejskiej samorządu województwa kujawsko-pomorskiego

Fundusz dla miast do 5 tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji

Instrukcja do przygotowywania LPR

Karta projektu

Regulamin Funduszu dla miast do 5 tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu dla miast do 5 tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji

Uzasadnienie

Wniosek o dotacje