Mojregion.eu - Mój region w Europie

Linki

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego, Wydział Planowania Strategicznego

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie

Kujawsko-Pomorskie Forum Wodne

http://forumwodne.kujawsko-pomorskie.pl/

Stowarzyszenia, organizacje, instytucje branżowe

Cittaslow International Network

http://www.cittaslow.org/

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

http://www.fise.org.pl/

Instytut Rozwoju Miast

http://www.irm.krakow.pl/

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

http://www.mir.gov.pl/miasta

Polska Krajowa Sieć Cittaslow

http://cittaslowpolska.pl/

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji

http://www.fr.org.pl/

Unia Metropolii Polskich

http://www.metropolie.pl/

Unia Miasteczek Polskich

http://ump.home.pl/ump/index.php

Związek Miast Polskich

http://zmp.poznan.pl/

Programy, inicjatywy, projekty

Central Europe output library

http://www.central2013.eu/central-projects/implementing-a-project/output-library/search-in-pdf/

EUKN, European Urban Knowledge Network

http://www.eukn.org/

INTERREG IVC programme library

http://www.interreg4c.eu/policy-sharing-policy-learning/library/

Program Rewitalizacji Społecznej pt. „Rewitalizacja społeczna grudziądzkiej Starówki”

http://www.rewitalizacja.grudziadz.pl

projekt "Rewitalizacja Społeczna Bydgoskiego Przedmieścia"

http://rewitalizujemybydgoskie.pl

projekt: "Temat: Rzeka"

http://www.tematrzeka.pl/

PURPLE - Peri Urban Regions Platform Europe

http://www.purple-eu.org/

REURIS - Revitalisation of urban river spaces (rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)

http://www.reuris.gig.eu/pl

REURIS Bydgoszcz

the River//Cities Platform

http://www.river-cities.net/

URBACT

http://urbact.eu/