Mojregion.eu - Mój region w Europie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Biuro ds. Programowania Rozwoju

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

tel. (056) 62 18 591

e-mail: rewitalizacja@kujawsko-pomorskie.pl

www.kujawsko-pomorskie.pl/rewitalizacja