Mojregion.eu - Mój region w Europie

Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022

Założenia Narodowego Programu Rewitalizacji

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 (NPR), a ich pierwsza prezentacja odbyła się podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast, który miał miejsce w dniach 4-6 czerwca 2014 r. w Krakowie. Tym samym rozpoczęto dyskusję nad NPR z partnerami związanymi z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Rewit_obszarow_zdegradowanych_zalozenia_NPR_13062014.aspx

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Opublikowano: 2014-06-23 przez Agnieszka Imiela ostatnia aktualizacja: 2014-06-23

Wróć