Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Spotkanie w ramach prac nad Strategią rozwoju województwa

Spotkanie w ramach prac nad Strategią rozwoju województwa

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu otwartym Interdyscyplinarnego Zespołu ds. rozwoju miast w ramach prac nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie raport z badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu RPO WKP na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych".

Spotkanie zespołu odbędzie się 20 września 2012 o godz. 9.00 w sali patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu. Chęć uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać na adres: a.imiela@kujawsko-pomorskie.pl lub pod numer telefonu 56/ 656 10 97 do 19 września do godz. 14.00.

 

Opublikowano: 2012-09-17 przez Agnieszka Imiela ostatnia aktualizacja: 2012-09-17

Wróć