Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rząd przyjął projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej

Rząd przyjął projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej

W dniu 16 lipca 2013 r. Rząd przyjął projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej (KPM), przedłożony przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Zawiera on propozycję definicji polityki miejskiej, identyfikuje wyzwania przed jakimi stoją obszary miejskie, formułuje propozycje głównych celów polityki miejskiej i zasady jej prowadzenia oraz zarys systemu jej koordynacji i wdrażania.

Przyjęcie projektu Założeń KPM oznacza rozpoczęcie prac nad docelowym dokumentem, tj. Krajową Polityką Miejską, w którym określone zostaną szczegółowe cele, wskaźniki oraz instrumenty polityki miejskiej do roku 2020.

Założenia Krajowej Polityki Miejskiej (KPM), przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 lipca 2013 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

Artykuły powiązane:

Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje, 25-26 czerwca 2013 r., MRR

Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje, 25-26 czerwca 2013 r., ESPON

Krajowa Polityka Miejska - od Założeń do realizacji, 13 czerwca 2013 r.

Opublikowano: 2013-07-18 przez Agnieszka Imiela ostatnia aktualizacja: 2013-07-18

Wróć