Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ponadregionalna konferencja pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej. Edycja II”

rewitalizacja

Termin: 5 grudnia 2013 r., godz. 9.00

Miejsce: Toruń, Copernicus Toruń Hotel, Bulwar Filadelfijski 11

 

W dniu 5 grudnia br. Urząd Miasta Torunia organizuje ponadregionalną konferencję poświęconą zagadnieniom rewitalizacyjnym pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej. Edycja II”.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości władz miejskich, pracowników magistratów, liderów społeczności lokalnych, przedsiębiorców, a także samych mieszkańców w zakresie rozmaitych aspektów rewitalizacji miast. Podczas spotkania zostaną unaocznienie korzyści wynikające ze wspólnych starań o lepszą, bardziej funkcjonalną i przyjazną przestrzeń miejską, zaprezentowane na przykładzie dobrych praktyk. Wydarzenie w zamyśle ma mieć charakter edukacyjny, ma promować rewitalizację oraz wszelkie inicjatywy służące stworzeniu miast i miejsc przyjaznych mieszkańcom, ma zachęcić społeczeństwo do aktywnego udziału w działaniach zmierzających do poprawy ich standardu życia. Na konferencji poruszone zostaną zagadnienia leżące w obszarze podejmowanych przez Toruń działań, dotyczące m.in. roli dworców kolejowych w przestrzeni miejskiej, projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych ze środków unijnych, kwestii rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej, społecznego wymiaru rewitalizacji oraz idei miast inteligentnych.

W spotkaniu wezmą udział m.in. Wojciech Kłosowski, dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, specjaliści od rewitalizacji miast w Polsce, a także pracownicy samorządowi i naukowi zajmujący się rozwojem miast.

Konferencja odbędzie się w Toruniu, w Copernicus Toruń Hotel. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się na stronie Urzędu Miasta Torunia pod adresem: http://www.torun.pl/pl/rozwoj/miejskie-programy-rozwojowe/lokalny-program-rewitalizacji-miasta-torunia

prezentacje z konferencji

Opublikowano: 2013-11-28 przez Agnieszka Imiela ostatnia aktualizacja: 2013-11-28

Wróć