Mojregion.eu - Mój region w Europie

Międzynarodowa konferencja pt. „Statystyczny obraz metropolii – stan obecny i perspektywy rozwoju”

logo_konferencja

Termin: 15-16 listopada 2012 r.

Miejsce: Toruń, Centrum Konferencyjne Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45

Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Bydgoszczy i Oddział w Toruniu wraz ze współpracującymi instytucjami: Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy, Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Statystyczny obraz metropolii - stan obecny i perspektywy rozwoju".

Spotkanie zostało przygotowane z myślą o stworzeniu platformy do dyskusji nad znaczeniem obszarów metropolitalnych, sytuacją jednostek samorządu terytorialnego w powiązaniach funkcjonalnych metropolii oraz wskazaniu roli statystyki publicznej jako narzędzia pomocnego w realizacji procesów metropolizacyjnych. Rozmowy będą się toczyły w 4 blokach tematycznych: delimitacja obszarów metropolitalnych, diagnoza statystyczna metropolii, metropolia - sposób na rozwój regionu oraz metropolizacja jako element polityki regionalnej państwa.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali m.in.: przedstawiciele administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, reprezentanci środowiska naukowego, ogólnokrajowych i regionalnych organizacji oraz współpracujących instytucji europejskich.

Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Janusza Witkowskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Ewy Mes oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego.

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką metropolitalną zapraszamy do uczestnictwa w konferencji. Więcej informacji na temat wydarzenia, w tym materiały konferencyjne, dostępne są na stronie: http://www.stat.gov.pl/bydgoszcz/konferencja.html

program konferencji

Opublikowano: 2012-07-25 przez Agnieszka Imiela ostatnia aktualizacja: 2012-07-25

Wróć