Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji

Konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju został opracowany projekt ustawy o rewitalizacji, który 23 kwietnia 2015 r. przekazano do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce.

Ministerstwo zaprasza do analizy projektu i zgłaszania uwag do 7 maja 2015 r. na adres: miasta@mir.gov.pl.

Projekt ustawy o rewitalizacji, jak też więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach:

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i udziału w konsultacjach.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

Opublikowano: 2015-04-27 przez Agnieszka Imiela ostatnia aktualizacja: 2015-04-27

Wróć