Mojregion.eu - Mój region w Europie

Cykl szkoleń MRR dla administracji samorządowej "Strategicznie dla rozwoju"

logo strategicznie

Od maja br. trwają szkolenia "Strategicznie dla rozwoju" dla administracji samorządowej organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Cykl szkoleń "Strategicznie dla rozwoju" skierowany jest do każdej gminy i powiatu w Polsce. Adresatami szkoleń jest administracja publiczna, w szczególności pracownicy zajmujący się planowaniem oraz rozwojem, w tym opracowywaniem i wdrażaniem strategii rozwoju, lokalnych programów rozwoju, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, itp.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowym modelem zarządzania rozwojem w wymiarze krajowym i w podejściu UE oraz implikacje w wymiarze lokalnym. Korzyści dla uczestników szkolenia to uzyskanie najaktualniejszej wiedzy na temat nowego podejście do opracowywania i wdrażania polityki rozwoju, które łączy się m.in. z procesem przygotowania się do sięgania po wsparcie finansowe, w tym środki UE na lata 2014-2020.

Program szkolenia "Strategicznie dla rozwoju" obejmuje 3 dni - warsztatów w oparciu o dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów, opracowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dokumenty Komisji Europejskiej oraz podręczniki, których autorami są eksperci zajmujący się m. in. planowaniem, monitorowaniem i ewaluacją polityki rozwoju.

Udział w szkoleniu "Strategicznie dla rozwoju" zostanie poświadczony certyfikatem Ministra Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń (harmonogram szkoleń, zgłoszenie uczestnictwa, dostępne materiały szkoleniowe) znajdują się na stronie: www.mrr.gov.pl

 

Źródło: http://www.mrr.gov.pl/

 

Opublikowano: 2012-07-09 przez Agnieszka Imiela ostatnia aktualizacja: 2012-07-09

Wróć