Mojregion.eu - Mój region w Europie

Przyjęty projekt ustawy o rewitalizacji i zatwierdzone ministerialne Wytyczne w zakresie rewitalizacji

Przyjęty projekt ustawy o rewitalizacji i zatwierdzone ministerialne Wytyczne w zakresie rewitalizacji

30 czerwca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rewitalizacji, natomiast 3 lipca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdził Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Więcej informacji znajduje się na portalach:

www.mir.gov.pl

http://legislacja.rcl.gov.pl

Źródło informacji: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Opublikowano: 2015-07-09 przez Agnieszka Imiela ostatnia aktualizacja: 2015-07-09

Wróć