Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Konsultacje projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, które obecnie poddawane są szerokim konsultacjom. Ich wynik pozwoli na sformułowanie ostatecznego tekstu Krajowej Polityki Miejskiej, który po przyjęciu przez Radę Ministrów, będzie stanowił podstawę do formułowania propozycji zmian prawnych, organizacyjnych i finansowania rozwoju ze środków publicznych w sferze rozwoju miejskiego. więcej Konsultacje projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej

2012-05-24 przez Agnieszka Imiela

Konsultacje Zielonej Księgi dot. obszarów metropolitalnych

Trwająca od wielu lat w kraju debata metropolitalna nie przyniosła oczekiwanego efektu. W związku z powyższym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało Zieloną Księgę dotyczącą obszarów metropolitalnych, celem uporządkowania wiedzy na temat reformy oraz przeprowadzenia konsultacji, dotyczących istniejących dylematów. więcej Konsultacje Zielonej Księgi dot. obszarów metropolitalnych

2012-04-25 przez Agnieszka Imiela

Wykład otwarty prof. Andreasa Billerta "Od odnowy dzielnic do restrukturyzacji miast..."

Termin: 10 lutego 2012 r., miejsce: Toruń. Wykład otwarty „Od odnowy dzielnic do restrukturyzacji miast. Modele odnowy miast w Niemczech od 1971 roku do chwili obecnej.” więcej Wykład otwarty prof. Andreasa Billerta "Od odnowy dzielnic do restrukturyzacji miast..."

2012-02-07 przez Agnieszka Imiela

Konferencja naukowa „Rozwój regionów metropolitalnych – wyzwania dla programowania”

Polskie środowisko naukowe, w szczególności regionaliści, zaprezentowało dyskusję na temat roli i zadań stojących przed miastami, głównie metropoliami, i w tym kontekście również przed zarządzającymi krajem. Spotkanie ukazało złożoność problematyki, zainteresowanie środowiska naukowego zagadnieniami miejskimi, teoretyczne propozycje rozwiązań, wymianę lokalnych doświadczeń oraz istotną potrzebę nie tyle już rozmowy ile podjęcia konkretnych działań. W konferencji uczestniczyła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. więcej Konferencja naukowa „Rozwój regionów metropolitalnych – wyzwania dla programowania”

2012-01-19 przez Agnieszka Imiela

Konferencja pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej”

Termin: 2 grudnia 2011, miejsce: Toruń. Celem konferencji jest podniesienie świadomości władz miejskich, pracowników magistratów, liderów społeczności lokalnych, przedsiębiorców, a także samych mieszkańców w zakresie rozmaitych aspektów rewitalizacji miast. więcej Konferencja pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej”

2011-11-24 przez Agnieszka Imiela

MRR rozpoczęło konsultacje społeczne programu "Rozwój miast..." Mechanizm Finansowy EOG

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, Mechanizm Finansowy EOG. więcej MRR rozpoczęło konsultacje społeczne programu "Rozwój miast..." Mechanizm Finansowy EOG

2011-11-07 przez Agnieszka Imiela

Warsztaty MRR „Rozwój miast – inicjatywa JESSICA”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało pierwsze warsztaty z zaplanowanego cyklu spotkań, dotyczących wdrażania inicjatywy JESSICA w Polsce. więcej Warsztaty MRR „Rozwój miast – inicjatywa JESSICA”

2011-05-20 przez Agnieszka Imiela

Cittaslow - lepiej żyć, nie wolniej się rozwijać

Przeglądając dostępne publikacje, media, chcąc znaleźć dobre rozwiązania w zakresie rewitalizacji miast w Polsce i w Europie, dużo częściej trafić można na zagadnienia i propozycje odnoszące się do dużych organizmów miejskich aniżeli małych miast. Cittaslow jest właśnie pomysłem dla mniejszych miast. I choć nie proponuje się tu bezpośredniego transponowania wdrożonych gdzieś rozwiązań, gdyż każda jednostka ma swoją specyfikę, to może warto zwrócić na nie uwagę i zaczerpnąć z nich inspirację, szukając własnej drogi rozwoju…? więcej Cittaslow - lepiej żyć, nie wolniej się rozwijać

2011-04-19 przez Agnieszka Imiela

Konferencja MRR "Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy"

- Zależy nam na tym, by odwrócić polskie miasta twarzą do siebie – powiedział Waldemar Sługocki, Wiceminister Rozwoju Regionalnego. więcej Konferencja MRR "Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy"

2011-03-30 przez Agnieszka Imiela

W kujawsko-pomorskim rewitalizowani, w Polsce nagradzani

W bieżącym roku działania rewitalizacyjne Miasta Bydgoszczy i osób z nią związanych, zostały nagrodzone w dwóch krajowych konkursach, w kilku kategoriach. więcej W kujawsko-pomorskim rewitalizowani, w Polsce nagradzani

2010-10-28 przez Agnieszka Imiela