Mojregion.eu - Mój region w Europie

Aktualności

Zapraszamy na www.kujawsko-pomorskie.pl/rewitalizacja

Zapraszamy na nową stronę internetową dotyczącą rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim. więcej Zapraszamy na www.kujawsko-pomorskie.pl/rewitalizacja

2016-07-29 przez Agnieszka Imiela

Przyjęty projekt ustawy o rewitalizacji i zatwierdzone ministerialne Wytyczne w zakresie rewitalizacji

więcej Przyjęty projekt ustawy o rewitalizacji i zatwierdzone ministerialne Wytyczne w zakresie rewitalizacji

2015-07-09 przez Agnieszka Imiela

Konkurs dla samorządów "Modelowa rewitalizacja miast", POPT 2014-2020

23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, którego przedmiotem jest opracowanie programów rewitalizacji oraz wypracowanie modeli prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich. więcej Konkurs dla samorządów "Modelowa rewitalizacja miast", POPT 2014-2020

2015-04-27 przez Agnieszka Imiela

Konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju został opracowany projekt ustawy o rewitalizacji, który 23 kwietnia 2015 r. przekazano do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. więcej Konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji

2015-04-27 przez Agnieszka Imiela

Założenia ustawy o rewitalizacji

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje publiczne projektu Założeń ustawy o rewitalizacji więcej Założenia ustawy o rewitalizacji

2014-11-24 przez Agnieszka Imiela

Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022. więcej Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022

2014-06-23 przez Agnieszka Imiela

Projekt Krajowej Polityki Miejskiej - materiał roboczy do dyskusji

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prowadzone są prace nad sformułowaniem Krajowej Polityki Miejskiej. więcej Projekt Krajowej Polityki Miejskiej - materiał roboczy do dyskusji

2014-03-31 przez Agnieszka Imiela

Ponadregionalna konferencja pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej. Edycja II”

W dniu 5 grudnia 2013 r. Urząd Miasta Torunia organizuje ponadregionalną konferencję poświęconą zagadnieniom rewitalizacyjnym. więcej Ponadregionalna konferencja pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej. Edycja II”

2013-11-28 przez Agnieszka Imiela