Mojregion.eu - Mój region w Europie

Region Morza Bałtyckiego

4
Nazwa dokumentu
Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013
Opis dokumentu
Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 - wersja 22 grudnia 2009
Dodał
Bartłomiej Dahm
Data dodania
2010.06.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Podręcznik programu (wersja z 25 stycznia 2010)
Opis dokumentu
Podręcznik programu (wersja z 25 stycznia 2010) - wersja angielska z widocznymi zmianami
Dodał
Bartłomiej Dahm
Data dodania
2010.06.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko
Opis dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko w Programie Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013
Dodał
Bartłomiej Dahm
Data dodania
2010.06.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia
Opis dokumentu
Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) - wytyczne dla beneficjentów
Dodał
Bartłomiej Dahm
Data dodania
2010.06.30
Ilość pobrań:
0