Mojregion.eu - Mój region w Europie

INTERREG IVC

6
Nazwa dokumentu
Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IVC) 2007-2013
Opis dokumentu
Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IVC) 2007-2013 - polska wersja językowa z lipca 2007 r.
Dodał
Bartłomiej Dahm
Data dodania
2010.06.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Podręcznik INTERREG IV C
Opis dokumentu
Podręcznik Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IVC) 2007-2013
Dodał
Bartłomiej Dahm
Data dodania
2010.06.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Przykłady projektów INTERREG IV C
Opis dokumentu
Przykłady projektów w Programie Operacyjnym Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IVC) 2007-2013
Dodał
Bartłomiej Dahm
Data dodania
2010.06.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wskaźniki
Opis dokumentu
Wskaźniki w Programie Operacyjnym Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IVC) 2007-2013
Dodał
Bartłomiej Dahm
Data dodania
2010.06.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Ocena oddziaływania na środowisko
Opis dokumentu
Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IVC) 2007-2013
Dodał
Bartłomiej Dahm
Data dodania
2010.06.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Praktyczne wskazówki - INTERREG IV C
Opis dokumentu
Niniejszy dokument zawiera praktyczne informacje dla beneficjentów planujących złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.01.31
Ilość pobrań:
0