Mojregion.eu - Mój region w Europie

INTERREG III

W ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III Województwo Kujawsko-Pomorskie zrealizowało dwa projekty:

- ADEP - w ramach IW INTERREG III C Południe,

Logo IW INTERREG III C Południe

- DEFRIS - w ramach IW INTERREG III B BSR.

Logo IW INTERREG III B BSR