Mojregion.eu - Mój region w Europie

Waste to Energy

Projekt Waste to Energy (W2E)

Waste To Energy (W2E) jest kolejnym projektem realizowanym przez województwo kujawsko-pomorskie w ramach programu INTERREG IVC. Pomysł przedsięwzięcia związanego z racjonalnym gospodarowaniem odpadami i wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii zrodził się podczas kilkuletniej współpracy regionów i instytucji partnerskich. Wynikiem spotkań, dyskusji i wizyt studyjnych była aplikacja projektowa, która została pozytywnie zaopiniowana i przyjęta do realizacji przez Komitet Monitorujący w listopadzie 2009 roku. więcej Projekt Waste to Energy (W2E)

2010-04-26 przez Bartłomiej Dahm