Mojregion.eu - Mój region w Europie

RAPIDE

Projekt RAPIDE ( Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprises) to przedsięwzięcie relizowane w latach 2008-2010 przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Programu INTERREG IVC. Projekt uzyskał dofinansowanie dla projektów kapitalizacyjnych w pierwszym naborze programu.

Celem projektu jest wymiana informacji na temat dobrych praktyk, obecnych w regionach partnerskich, dotyczących udziału sektora publicznego w stymulowaniu działań innowacyjnych, szybszego wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek oraz wzrostu gospodarczego, zgodnie ze Strategią Lizbońską. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę sektora publicznego w stymulowaniu innowacji poprzez takie mechanizmy jak zamówienia publiczne, wsparcie biznesu oraz kierunki polityki regionalnej.

W projekcie zidentyfikowano trzy tematy kluczowe, którymi są: budowanie efektywnego partnerstwa, zarządzanie ryzykiem oraz finansowanie innowacji.

Realizacja projektu złożona będzie z dwóch etapów:

1) wymiana doświadczeń, sprawdzonych praktyk, zrealizowanych z sukcesem projektów w celu przezwyciężania barier we wprowadzaniu innowacji na rynek,

2) włączenie regionów w przygotowywanie Planu Działań dla innowacji, które będą wdrożone w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Do projektu przystąpiło 13 partnerów z 11 krajów UE:

Partner wiodący - South West of England Regional Development Agency (Wielka Brytania)

 • Galician Ministry of Innovation and Industry (Hiszpania)
 • Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
 • Örebro Regional Development Council (Szwecja)
 • Region Western Greece (Grecja)
 • Ministry of Economy and Labour Saxony-Anhalt (Niemcy)
 • Tartu Science Park (Estonia)
 • Welsh Assembly Government (Wielka Brytania)
 • Presov Self-Governing Region (Słowacja)
 • South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising (Czechy)
 • Kemi-Tornio University of Applied Sciences (KTUAS) (Finlandia)
 • Észak-Alföld Regional Development Agency (Węgry)
 • Rovaniemi University of Applied Sciences (RAMK) (Finlandia)

Końcowym efektem projektu będzie opracowanie planów działań dotyczących sposobu wdrożenia dobrych praktyk w zakresie innowacyjności dla poszczególnych regionów.

Komponenty projektu:

 • Zarządzanie i koordynacja
 • Komunikacja i rozpowszechnianie
 • Wymiana doświadczeń odnośnie transferu dobrych praktyk do programów finansowanych z funduszy strukturalnych

Budżet całkowity projektu: 1 810 099,37 euro

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 113 015,38 euro (96 063,07 euro z ERDF i 16 952,31 śr. własne)

Więcej o projekcie na stronie: www.rapidenetwork.eu