Mojregion.eu - Mój region w Europie

INTER-Regio-Rail

Projekt INTER-Regio-Rail (Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego) w dostępie do transportu kolejowego dąży do zwiększenia znaczenia kolejowych przewozów pasażerskich w regionie. Przedsięwzięcie realizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w latach 2011-2013, z udziałem 8 międzynarodowych partnerów z obszaru Europy Środkowej, wygeneruje modelowe rozwiązania usprawniające funkcjonowanie dworców i przystanków kolejowych także w powiązaniu z innymi środkami komunikacji publicznej.   

Główne cele projektu INTER-Regio-Rail to:

1. Wspólny rozwój i wdrożenie projektów demonstracyjnych w celu polepszenia regionalnej komunikacji kolejowej przez jej organizatorów w Środkowej Europie.

2. Poprawa warunków ramowych regionalnej komunikacji kolejowej.

3. Wdrożenie nowych usług w kolejowym transporcie pasażerskim.

Celem udziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie jest:

1. Stworzenie dla województwa programu rozwoju dworców kolejowych.

2. Koncepcja i przygotowanie realizacji projektów pilotażowych, dotyczących rozwoju regionalnych dworców kolejowych w województwie.

Więcej informacji na stronie projektu:

http://www.interregiorail.eu/269.html