Mojregion.eu - Mój region w Europie

CUSTODES

W listopadzie 2008 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu CUSTODES (Cultural Sites and Tourism), który otrzymał dofinansowanie ramach programu Europa Środkowa, podczas pierwszego naboru. Projekt opracowany i prowadzony przez włoską Prowincję Rimini nawiązuje do innego przedsięwzięcia partnera wiodącego pn. ROMIT - Roman Itineraries, opisującego wybrane aspekty dziedzictwa kulturowego Imperium Rzymskiego.

Projekt CUSTODES miał na celu jest zwiększenie wartości ekonomicznej miejsc o znaczących wartościach kulturowych (stanowisk archeologicznych, zamków historycznych, uzdrowisk itp.), w tym rozwój produktu turystycznego na obszarach usytuowanych w pewnym oddaleniu od głównych szlaków czy centrów turystycznych (maksymalnie do 50 km). W ramach współpracy zajęto się identyfikacją ww. obszarów przy pomocy wspólnie przyjętych kryteriów, budową interaktywnej bazy zawierającej katalog miejsc i obiektów o znaczeniu kulturowym, opracowaniem strategii opartej na modelach obsługi ruchu turystycznego oraz realizacją projektów pilotażowych. Do tych ostatnich włączono prace związane za Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Fryderyka Chopina.

Projekt realizowało siedmiu partnerów, w tym władze publiczne i instytucje prywatne z czterech państw:

1. Prowincja Rimini (IT) - partner wiodący;

2. Amitie (IT);

3. Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS), Toruń;

4. Miasto Velenje (SI);

5. IPAK Institute for Symbolic Analysis and Development of Information Technologies (SI);

6. Cross Czech a.s. (CZ);

7. Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Okres realizacji projektu: listopad 2008 - październik 2011 (36 miesięcy).

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie wyniósł 205 000 EUR.