Mojregion.eu - Mój region w Europie

EWT

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekty w ramach:

- Programu Współpracy Międzyregionalenj INTERREG IV C,

Logo Programu INTERREG IV C

- Programu dla Europy Środkowej.

Logo Programu dla Europy Środkowej

Seminarium informacyjne - jak prowadzić centrum napraw i pononwego wykorzystania produktów?

Zapraszamy na seminarium informacyjne „Ponowne wykorzystanie produktów – doświadczenia krajowe”. Program seminarium obejmuje zagadnienia takie, jak tworzenie punktów zbiórki materiałów wielokrotnego użytku, uwarunkowania prawne prowadzenie działalności, prowadzenie wymaganej księgowości, dokumentacji, sprawozdawczości, a także dobre praktyki w zakresie ponownego wykorzystania (Toruń, Wrocław, Warszawa). więcej Seminarium informacyjne - jak prowadzić centrum napraw i pononwego wykorzystania produktów?

2013-09-26 przez Dorota Olga Olszewska