Mojregion.eu - Mój region w Europie

Projekty

W zakładce "Projekty" umieszczone sa informacje dotyczące realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie projektów, w podziale na:

- EWT - projekty realizowane w obecnym okresie programowania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

- INTERREG III - projekty realizowane w poprzednim okresie programowania w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III.