Mojregion.eu - Mój region w Europie

O programie

Europejska Współpraca Terytorialna

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest celem polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, którego realizacja wspierana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EWT 2007-2013 stanowi kontynuację Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, wdrażanej w okresie programowania 2000-2006. Cel ma być osiągnięty poprzez realizację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.

Współpraca transgraniczna

- trzy dwustronne programy na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii),

- Polska - Republika Czeska,

- Polska - Słowacja,

- Polska - Litwa,

- Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy (Południowy Bałtyk).


Współpraca transnarodowa

- Obszar Europy Środkowo-Wschodniej,

- Region Morza Bałtyckiego.

Współpraca międzyregionalna

Program współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C obejmuje całe terytorium UE.

Na zewnętrznych granicach UE współpraca transgraniczna z krajami partnerskimi będzie wspierana ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W ramach tego instrumentu z udziałem Polski realizowane będą dwa programy:

- Polska - Litwa - Rosja;

- Polska - Białoruś - Ukraina.

W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej przeznaczono łącznie na poziomie UE 7,75 mld euro.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Mapa obszaru Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla Polski w pełnej rozdzielczości do pobrania tutaj.