Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkursy

Doradztwo dla składanych projektów w Programie dla Europy Środkowej i Regionu Morza Bałtyckiego.

9 marca 2010 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie adresowane do wszystkich polskich instytucji przygotowujących wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu dla Europy Środkowej. więcej Doradztwo dla składanych projektów w Programie dla Europy Środkowej i Regionu Morza Bałtyckiego.

2010-02-19 przez Bartłomiej Dahm
rss

Wejdź w projekt INTERREG IV C, Programu dla Europy Środkowej lub Regionu Morza Bałtyckiego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamieszcza informacje dotyczące projektów które mają być złożone w III naborze Programu INTERREG IVC (trwa do 5 marca 2010 r.), a które wciąż poszukują partnerów, na stronie: więcej Wejdź w projekt INTERREG IV C, Programu dla Europy Środkowej lub Regionu Morza Bałtyckiego

2010-02-12 przez Bartłomiej Dahm rss

Zostań partnerem w nowym projekcie URBACT II

Zgodnie z założeniami drugiej rundy naboru wniosków do Programu URBACT II, Komitet Monitorujący w dniu 24 listopada 2009 r. zaakceptował do realizacji 13 Sieci tematycznych oraz 3 Grupy robocze. W tych 16 projektach rozpoczyna się właśnie faza rozwojowa, która umożliwia dołączenie do projektu kolejnych partnerów. więcej Zostań partnerem w nowym projekcie URBACT II

2009-12-16 przez Bartłomiej Dahm rss