Mojregion.eu - Mój region w Europie

W marcu - spotkanie nt. Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

18 marca 2014 r. w sali kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Programu Region Morza Bałtyckiego (BSR) 2014-2020 organizowane przez Departament Współpracy Terytorialnej

Program Region Morza Bałtyckiego umożliwia współpracę instytucji publicznych oraz prywatnych z obszaru ośmiu państw członkowskich UE - Polski, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Niemiec - oraz Norwegii, Rosji i Białorusi.

Zakres tematyczny BSR 2014-2020 obejmuje:

  • Potencjał dla innowacji,
  • Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
  • Zrównoważony transport,
  • Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej.

Program współfinansuje działania dotyczące wspólnego z partnerami zagranicznymi opracowania i wdrażania strategii, planów działań, narzędzi i metodologii. W ramach projektów można także przetestować nowe rozwiązania za pomocą działań demonstracyjnych oraz pilotażowych, w tym inwestycji małej skali. Wspólne projekty mogą być realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych.

Międzynarodowe konsultacje projektu Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz projektu raportu oddziaływania na środowisko SEA trwają od 31 stycznia do 28 marca 2014 r. Informacje, dokumenty i formularze w języku angielskim zamieszczono na stronie programu.

Uwagi można również przekazywać po polsku do 20 marca 2014 r. Uproszczony formularz wraz z dokumentami dostępne są nastronie: https://konsultacje.mrr.gov.pl/

Rejestracja na spotkanie informacyjne 18 marca 2014 r. odbywa się w trybie on-line poprzez stronę (rejestracja na spotkanie informacyjne)  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Opublikowano: 2014-02-21 przez Dorota Olga Olszewska ostatnia aktualizacja: 2014-02-21

Wróć