Mojregion.eu - Mój region w Europie

Spotkanie partnerów projektu CERREC w Berlinie

W dniach 8-9 kwietnia w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu CERREC – Centra napraw i ponownego wykorzystania oraz międzynarodowe spotkanie ekspertów projektu.

Partnerzy projektu pokazali efekty pracy nad swoimi działaniami pilotażowymi. W 7 krajach Europy Środkowej organizowane są zbiórki przedmiotów używanych, które mogą być odświeżone, naprawione i ponownie wykorzystane. Jest to jeden z elementów polityki Unii Europejskiej, pozwalającej na zmniejszenie ilości odpadów. Ponowne wykorzystanie przynosi nie tylko korzyści środowiskowe. Naprawa i kreatywne przerabianie używanych przedmiotów pozwala wejść na rynek pracy osobom, które nie potrafią się na nim odnaleźć z powodu np. nieodpowiednich kwalifikacji, długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności. Jest to jednocześnie źródło nietuzinkowych elementów dekoracyjnych oraz używanych sprzętów w dobrej cenie.

Zbiórka przedmiotów używanych w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się 14 czerwca podczas corocznego Śniadania na Trawie organizowanego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu.

Podczas spotkania ekspertów regionalnych omawiano między innymi wyzwania związane
z wdrażaniem zapisów Ramowej dyrektywy o odpadach dotyczące ponownego wykorzystania.
Mimo jednolitego prawodawstwa europejskiego w poszczególnych krajach partnerzy projektu napotykają nieco inną sytuację dotyczącą statusu odpadu. Mimo to w idea wielokrotnego wykorzystywania używanych przedmiotów spotyka się z dużym zainteresowaniem, być może dlatego, że odpowiada na nowe trendy stylu życia „slow” i solidarności społecznej.

Elementem spotkania była również wizyta studyjna w berlińskim przedsiębiorstwie ekonomii społecznej. W ramach swojej działalności sklep przyjmuje używane przedmioty (meble, książki, ubrania), które, po naprawie i odświeżeniu są sprzedawane w dwóch sklepach. Pracownikami przedsiębiorstwa są osoby z problemami psychologicznymi, które mają trudności z powrotem do pracy i życiem w społeczeństwie.

W projekcie CERREC uczestniczy 9 partnerów z 7 krajów. Są to zarówno władze regionalne (prowincja Rimini z Włoch oraz województwo kujawsko-pomorskie), jak i instytucje badawcze (Bay Zoltan
z Węgier i uniwersytet z Bratysławy) oraz organizacje społeczne i przedsiębiorstwa zajmujące się tematyką środowiskową (Agencja Lamoro z Włoch, Czech Biom z Pragi, ATM i BAN z Austrii czy
bag Arbeit z Niemiec).


Opublikowano: 2014-04-14 przez Dorota Olga Olszewska ostatnia aktualizacja: 2014-04-14

Wróć