Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Pilotaż w ramach projektu CERREC

29 stycznia w sali konferencyjnej Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbyło się pierwsze w 2014 roku spotkanie grupy roboczej projektu CERREC – Centra napraw i ponownego wykorzystania produktów. Uczestniczyły w nim przedsiębiorstwa i organizacje z regionu zainteresowane praktycznym zastosowaniem ponownego wykorzystania w procesie gospodarowania odpadami: przedstawicielka Fundacji Feniks, prowadzącej Galerię „Przydasię” w Toruniu, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko z Włocławka, TPD Toruń, a także Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego
i Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas spotkania przedstawiony został zarys działań pilotażowych, które będą podjęte w 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim. W pilotażowych zbiórkach przedmiotów do ponownego wykorzystania, planowanych na wiosnę / lato 2014 roku przewidziany jest udział zainteresowanych organizacji z regionu.

Informacje nt. realizacji projektu w Polsce i innych krajach można znaleźć na stronie www.cerrec.eu. Zainteresowanych tematyką ponownego wykorzystania przedmiotów i ewentualnym udziałem w akcji pilotażowej zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod adresem: d.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl.


Opublikowano: 2014-02-03 przez Dorota Olga Olszewska ostatnia aktualizacja: 2014-02-03

Wróć