Mojregion.eu - Mój region w Europie

Odnawialne źródła energii w budynkach publicznych – Bydgoszcz w projekcie CEC5

Logo projektu CEC5
Logo projektu CEC5

Bydgoszcz uczestniczy w pracach międzynarodowego konsorcjum projektu CEC5, które promuje rozwiązania energooszczędne w budownictwie. Budownictwo pasywne to jeden ze sposobów oszczędzania energii i ochrony środowiska. Bez wprowadzania skomplikowanych rozwiązań technologicznych, bazując na poprawie parametrów elementów i systemów stosowanych w większości budynków można zminimalizować ilość energii niezbędną do ogrzewania domu, a co za tym idzie kosztów jego eksploatacji.

Znowelizowana dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od końca 2018 r. nowe budynki należące do władz publicznych lub przez nie zajmowane  były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Natomiast od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki mają być obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.

Ten, między innymi, aspekt spowodował, że Miasto Bydgoszcz podjęło się budowy Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii. Zadaniem obiektu jest praktyczne zaprezentowanie stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań, promowanie efektywności energetycznej w budownictwie i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja tych celów wymagała zaprojektowania budynku, w którym zastosowane rozwiązania byłyby widoczne dla odwiedzających, a osiągnięte efekty przedstawione za pomocą pomiarów i wizualizacji. Na lokalizację Centrum wybrano teren Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy, gdzie kształci się młodzież w kierunku technik instalacji i systemów OZE.

W związku z „innowacyjnym charakterem” budynku w ramach projektu rozpoczęto szkolenia skierowane do wybranych grup (decydentów, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, przyszłych użytkowników budynku, studentów kierunków powiązanych, ekspertów branżowych) dotyczące budownictwa pasywnego oraz narzędzia oceny budynków - CESBA (Common European Sustainable Building Assessment – http://wiki.cesba.eu/wiki/Main_Page).

Rozwiązania innowacyjne dla Centrum Demonstracyjnego OZE:

- pompa ciepła

- fotowoltaika (100 ogniw  x 80 W)

- lampa hybrydowa 

- turbina wiatrowa o osi poziomej 3kW

- panel solarny

- mechaniczna wentylacja i odzysk ciepła (rekuperacja)

- gruntowy wymiennik ciepła do systemu wentylacji

- trzyszybowe okna zewnętrzne

- system monitoringu

Informacje o budynku „w pigułce”:

- powierzchnia użytkowa: 367,26 m2

- sala laboratoryjna (25 osób), audytorium (36 osób)

- realizacja inwestycji: 07/2013 - 04/2014

Dofinansowanie: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronach internetowych:

www.projectcec5.eu/

http://www.czystabydgoszcz.pl/czysta-bydgoszcz,menu,500,804.html


Opublikowano: 2014-03-06 przez Bartłomiej Dahm ostatnia aktualizacja: 2014-03-06

Wróć