Mojregion.eu - Mój region w Europie

Nabór wniosków w mechanizmie Seed Money Facility

W ramach mechanizmu Seed Money Facility, zapewniającego finansowanie projektów przygotowawczych Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego, został otwarty konkurs aplikacji. Zgłaszane wnioski mogą dotyczyć jednego z dwóch obszarów:

  • małych i średnich przedsiębiorstw – poszukiwane są projekty, które ułatwią przedsiębiorcom dostęp do zdobywania specjalistycznych kwalifikacji, rynków, źródeł finansowania itd.
  • Rynku Wewnętrznego. – zgłaszane projekty powinny przyczynić się do wzmocnienia więzi w makroregionie między podmiotami gospodarczymi i zwiększyć potencjał globalny regionu

Termin składania wniosków upływa 23.04.2014 r.

Do podziału jest łącznie kwota 660 tys. euro.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią 2014 r.

 

Źródło: http://eu.baltic.net/Seed-Money-Facility-Thematic-call-open-.29603.html, http://seed.eusbsr.eu/

Opublikowano: 2014-03-21 przez Dorota Olga Olszewska ostatnia aktualizacja: 2014-03-21

Wróć