Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konsultacje programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Od 31 stycznia br. trwają konsultacje społeczne wstępnej wersji programu operacyjnego oraz raportu środowiskowego dla Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Potrwają one do 28 marca 2014 roku.

 

Projekt dokumentu w języku angielskim jest dostępny na stronie internetowej www.eu.baltic.net.

 

Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 obejmuje swoim zasięgiem obszar Danii, Szwecji, Finlandii,  Niemiec (niektóre regiony), Łotwy, Litwy, Polski, Estonii, Białorusi, Norwegii, Rosji (niektóre regiony). Poziom dofinansowania zadań realizowanych przez partnerów z Polski wynosi 85%.

 

Głównym zamierzeniem realizacji programu jest pobudzanie innowacyjnego, zrównoważonego
i terytorialnie zintegrowanego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Ma on się dokonać poprzez udoskonalanie infrastruktury w sektorze badan naukowych oraz wspieranie innowacyjności zarówno w sektorze badań naukowych, jak i w sektorach innych niż naukowe. W nowym okresie programowania istotne będzie również efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi i energią oraz przyjazne środowisku, zróżnicowane i racjonalne wykorzystanie środków transportu. Pewna część środków finansowych dostępnych w programie będzie przeznaczona na dofinansowanie procesu wdrażania Strategii Regionu Morza Bałtyckiego poprzez wsparcie pracowników zaangażowanych w jej przygotowywanie.  

 

Wkrótce powinna być także dostępna wersja polskojęzyczna projektu programu, o czym poinformujemy na naszej stronie.

Opublikowano: 2014-02-03 przez Dorota Olga Olszewska ostatnia aktualizacja: 2014-02-03

Wróć