Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkurs na film o Europejskiej Współpracy Terytorialnej

W ramach tegorocznego dnia Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERACT (http://www.interact-eu.net/) ogłosił konkurs na stworzenie filmu video pod hasłem „Border issues, border solutions”, opisującym główny cel programów EWT, jakim jest wspólne rozwiązywanie problemów i dzielenie się wiedzą przez kraje europejskie i wspólnoty lokalne.

W konkursie może wziąć udział wziąć każdy chętny - nie tylko beneficjenci projektów i programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, ale i indywidualne osoby. 3-minutowy filmik należy udostępnić na Vimeo lub na Youtube, a następnie zarejestrować go na stronie http://voting.ecday.eu/ do 15 lipca br. Następnie wszystkie filmiki będą poddane ocenie internautów, którzy będą mogli głosować na tej samej stronie internetowej. W konkursie brane będą pod uwagę zarówno filmy amatorskie (kręcone kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem), jak i profesjonalne. W filmie należy zwrócić uwagę na zmiany wynikające ze współpracy ponad granicami, szczególnie te, które są rezultatem projektów realizowanych w latach 2007-2013.

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie na wydarzenie otwierające Dzień Europejskiej Współpracy do Mediolanu z opłaceniem kosztów podróży i pobyt.

Dzień Europejskiej Współpracy Terytorialnej (21 września) obchodzony jest już trzeci raz. Tym, co wyróżnia Europejską Współpracę Terytorialną na tle innych instrumentów Unii Europejskiej jest jej międzynarodowy charakter. Wszystkie programy współpracy terytorialnej obejmują co najmniej dwa państwa Unii, a najważniejsze decyzje w programach, w tym wybór projektów, dokonywane są z udziałem wszystkich państw objętych danym programem. Także uczestnicy projektu muszą reprezentować różne państwa.

Z okazji Dnia EWT zapraszamy również na seminarium informacyjne nt. nowych programów EWT na lata 2014-2020, które odbędzie się we wrześniu br. w Bydgoszczy. Szczegóły wydarzenia pojawią się na stronie internetowej wkrótce.

Opublikowano: 2014-06-09 przez Dorota Olga Olszewska ostatnia aktualizacja: 2014-06-09

Wróć