Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konferencja programu INTERREG IVC

22 maja w Brukseli odbędzie się konferencja Programu INTERREG. Głównym tematem wydarzenia będzie kapitalizacja w Programie w różnych jego obszarach: systemów innowacji, zdolności innowacyjnej MŚP, ekoinnowacji, przedsiębiorczości, e-administracji, zmian demograficznych, rozwoju obszarów wiejskich, efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zrównoważonego transportu, kreatywnych gałęzi przemysłu oraz zmian klimatycznych.

We współpracy z ekspertami w ww. dziedzinach Program zaprezentuje również najnowsze trendy w polityce oraz przykłady najlepszych praktyk z całej Europy.

Podsumowaniem kończącego się właśnie okresu programowania będą wnioski z tematycznej analizy projektów realizowanych w ramach INTERREG IVC i  rekomendacje w ww. obszarach tematycznych Programu.

Szczegółowe informacje na temat spotkania w Brukseli są dostępne na stronie programu (strona w języku angielskim).

W zakładce Capitalisation dostępne są tematyczne raporty dotyczące rezultatów projektów zrealizowanych w ramach programu INTERREG IV C.

Opublikowano: 2014-05-13 przez Dorota Olga Olszewska ostatnia aktualizacja: 2014-05-13

Wróć